Så här arbetar jag som
Internationell Kulturprojektledare

Kontextuellt: Placera in  saker i sitt rätta sammanhang, omvärldsanalys.
Operationellt: Planera och utforma uppdrag; visuellt och innehållsmässigt, budget, projektplanering.
Relationellt: Att göra saker tillsammans. Bygga relationer med andra samarbetspartners.

This is how I work as a
International Culture Project Manager

Contextual: Put things into their proper context, business intelligence analysis.
Operational: Plan and design assignments; visually and in content, budget, project planning.
Relational: To do things together. Build relationships with other partners.

Kontakt

Mail: info@www.mirjaburlin.se
Mobil: +46 (0)70 6729986
Instagram:@mirja_burlin